Kik Vagyunk?

Üdvözöljük!

Célunk az értelmi fogyatékos személyek életminőségének javítása: sport-, kulturális, szabadidős és foglalkoztatási tevékenységük segítése.

A „Jövőt Nekik is” Alapítvány 1993 óta támogatja a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonában élő értelmi fogyatékos, több esetben súlyosan, halmozottan sérült embereket. Segítséget igyekszik nyújtani a nagy létszámú intézménybe kényszerült sérült emberek életminőségének emeléséhez, a többszörösen hátrányos helyzet ellensúlyozásához.

Fontos, hogy az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek részt vehessenek a társadalmi élet minden területén, semmi ne akadályozza őket abban, hogy életük ritmusa hasonló legyen a környezetükéhez, tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez megkapjanak minden segítséget.

Társadalmi integráció

Alapítványunk sokoldalúan segíti a Tordasi Otthon lakóinak esélyegyenlőségének, társadalmi inklúziójának megvalósulását.

Szabadidős tevékenységek

Kiemelt segítséget nyújt a szabadidő élményteli eltöltéséhez, az intézeti élet zártságát oldó programok megvalósulásához, a személyiség, az egyéni életminőség kiteljesedéséhez.

Önkéntesség

Népszerűsíti és koordinálja a segítő, önkéntes tevékenységeket. Az alapítvány céljaival azonosuló önkéntesek érdeklődésének fenntartása, motivációs bázisuk erősítése.

TÁMOGATÁSOK

Az alapítvány vagyona adományokból, pályázati támogatásokból tevődik össze. Közhasznú szervezetként jogosult az állampolgárok 1%-os adófelajánlására, a befolyt összeget hagyományosan a tordasi otthonban élők  üdülési, szabadidős, sport  programjai támogatására, a sérült emberekből álló művészeti csoportok kulturális fesztiválokon való részvételére fordítja. Minden támogatást az értelmileg akadályozott emberek érdekében használ fel, akiknek továbbra is nagy szükségük van a társadalom támogatására, a társadalmi befogadó készség erősödésére, az emberi segítségnyújtásra ahhoz, hogy a törvényben deklarált jogukkal, az esélyegyenlőséggel a mindennapokban élni tudjanak.

Tovább a támogatási lehetőségekhez

Kuratórium

Tevékenységünket az 5 fős kuratórium vezetésével, közhasznú céljainknak megfelelően végezzük.

Bővebben Rólunk

Támogatási területek, kapcsolatok

Az Alapítvány olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként vesznek részt a társadalmi élet minden területén. Céljai elérése érdekében értelmi fogyatékos emberek értékeinek bemutatását segítő rendezvénysorozatokat szervez, sport-, egészség- és környezetvédelmi programokat (Egészségnap, Idő, utazás, Majális, „Együtt az egészségért” program, Tordas Kupa, stb. ). Fő támogatója a tordasi Szivárvány Együttesnek, speciális olimpikonoknak , és az integrált Rezeda tánccsoportnak is.19 éve partnerként működik közre a Fecskepalota programban, ahol családi táborait, súlyosan, halmozottan sérült csoport számára üdülést, sporttábort, önkéntes munkanapot szervezett. Tagja az ÉTA Országos Szövetségnek és a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesületnek. Együttműködő kapcsolatot tart fenn számos hazai civil szervezettel. A foglalkoztatás termékeit önkéntesei segítségével Kapolcson, Etyeken s számos országos fesztiválon, vásáron népszerűsíti.

Hosszú távon, átalakuló szervezeti struktúrával, programjai szélesebb körben való megvalósításával segíti a társadalom elfogadó, támogató attitűdjének kialakulását, az inklúzió hosszú távú megvalósítását.

Alapítók

Eisenbacher Gézáné

Boros Zsuzsanna

Dr. Rákosiné Molnár Anna

Hamar Krisztina

Történetünk - az egyik alapító szemévelMikor, Hogyan, Miért…
– az alapító, Eisenbacher Gézáné írása

A 90-es években és előtte is minden télen ( farsang időszakában ) sok bált rendeztek a környezetünkben, volt sport bál, meg vöröskeresztes bál, óvodás bál, stb.. az otthon ez idő tájt jó színvonalon működött, igazából nem volt szükség arra a pár ezer forintra amit a bál bevétele jelentett., de szerettünk bulizni, együtt lenni, ma ezt úgy hívnák: csapatépítő tréning ,és különben is egy-egy ilyen rendezvényt nem tartott sokáig megszervezni. Az időpont kiválasztása volt a legnehezebb, mert a lehetséges időpontok már mind elfogytak…….. így került a mi rendezvényünk június első napjaira. Ebben az időpontban rendezzük a legnagyobb rendezvényünket ma is ( Dallal-Tánccal) Egyik éveben sportszereket vettünk a bevételből, következőben TV-t , aztán már senki sem tudta mit is kellene venni. A szülőktől is értekeztek a jelzések: „Évike én szívesen eljönnék, na de Pestről !?.”, szívesen adok a TV-hez, vagy a kiránduláshoz pár forintot ha szükséges…de hogyan vételezzük ezt be, hogy szabályos is legyen és oda fordítódjon ahová azt szánták.

Ekkortájt alakultak környezetünkben sorra az alapítványok. Megbeszéltük a kolléganővel akivel a bált rendeztük, hogy ebből a bevételből létre hozunk mi is egy alapítványt. Az elhatározást tett követte. A bál bevétele 40 000Ft -volt ( 1993) Ezzel a törzstőkével alapítottuk meg az alapítványt. Amely otthonunk lakóinak nyújt segítséget azóta is .(Az alapítvány intézményünk mellett működő önálló jogi személy.) Az Alapítók: Hamar Krisztina kolléganőm, akivel az egészet megálmodtuk, Rákosiné Molnár Anna az intézmény akkori igazgatója, Boros Zsuzsanna az otthon főkönyvelője és jómagam.

Hála és köszönet illeti: dr. Porvay Judit ügyvédnőt aki mai szóhasználattal élve önkéntesként formába öntötte alapítványunkat: ”Jövőt Nekik Is”néven, én úgy emlékszem: így írtam le először hiszen az „Is” a legfontosabb szó a nevünkben.

Az első kuratórium: 3 főből állt: Bubálik László, Mészáros Gézáné, Fazekas Imre. Nagy-nagy köszönet Nekik, nélkülük nem lehetne ma alapítványunk. Az alapítvány azóta több átalakuláson ment keresztül. Több kuratórium irányította, akik nélkül ma szintén nem működhetne az alapítvány, és hol vagyunk már a 40 000 Ft-tól. Az alapítvány számláján évről- évre milliók fordulnak meg szolgálva lakóink érdekeit, és az akkor kitűzött célokat is, természetesen folyamatosan bővítve azokat. Remélem,hogy alapítványunk még sok sok évig szolgálja, szolgálhatja lakóink érdekeit.