LULI

2011. első félévében a Schneider Electric LULI programja új lendületet kapott, megkezdődött  a második támogatási ütem megvalósítása. A program az értelmi fogyatékossággal élő emberek életminőségét leginkább meghatározó területre, a foglalkoztatásra irányította segítő figyelmét.

A támogatás kiemelkedő értéke komplexitása, mely egyben újszerűségét, hatékonyságát is megsokszorozza. Túllép az anyagi segítségnyújtáson, valóban felelősséget vállal az értelmi fogyatékos emberek esélyegyenlőségért. Egyszerre három irányt meghatározva, kiemelve segít elvezetni a fogyatékos embereket a nyílt munkaerőpiacra:

  • integrált munkalehetőséget biztosít értelmi fogyatékossággal élők számára
  • segítséget nyújt a foglalkoztatottak mobilizálásához (gépkocsi biztosítása munkába járáshoz, az értékesítési tevékenységhez, a művészeti szolgáltató csoport mozgásához).
  • anyagi segítséget biztosított a kerámia égető kemence, ezáltal egy új foglalkoztatási tevékenység elindításához

2011 őszén elindulhatott az üzemlátogatások során előkészített program: heti három alkalommal a Schneider Electric anyagi támogatása segítségével vásárolt használt személyautóval külső munkahelyszínre, a Schneider Electric szigetszentmiklósi telephelyére  utazva  egy segítő kíséretében négy  sérült ember – az SE Munkacsapat – integrált munkahelyen DOLGOZHAT!

Az Schneider Electric számára a környezet óvása különösen fontos, ezért a raktárközpontban a tevékenység során  képződő kartonhulladékból  a használt, de még  jó  állapotban lévő kartondobozok válogatásra, újrahasznosításra kerülnek.  Ebben a munkában a sérült fiatalok igen hatékonyan, jelentős értéket termelve vesznek részt. Bebizonyosodott, hogy  megállják a helyüket a megtanult, képességeikhez igazodó munkafolyamatokban, helye van a munkaerő piaci hátterű foglalkoztatásnak, a foglalkoztatási integrációnak. Környezetükben feloldódtak a félelmek a fogyatékos emberek foglalkoztatása iránt, megvalósult a társadalmi  befogadás, elfogadás. A munkába járás, az integrált munkahelyi környezet  önbecsülést, egyéni lehetőségek kibontakozását  biztosítja a benne résztvevő értelmi fogyatékos emberek számára.

A Luli-program túlmutat egy értékes támogatási formán; komplex társadalmi szemlélet-formálás, példaértékű társadalmi felelősségvállalási program, mely által sokan – támogatottak és támogatók – igazi értékek közvetítőivé, befogadóivá válhatnak!  Folyt.köv.

Írjon hozzászólást!